Συγχώνευση Σελίδων Facebook

2023-05-24T12:36:52+03:00

Τελευταίες αλλαγές από το Facebook για την διαδικασία συγχώνευσης (2020): https://www.facebook.com/help/249601088403018 ΑΡΧΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Να είστε διαχειριστές και στις 2 Σελίδες. Οι 2 Σελίδες αφορούν στο ίδιο αντικείμενο. Έχουν το ίδιο ή παρόμοιο όνομα. Αν έχουν τοποθεσία (διεύθυνση) πρέπει να έχουν την ίδια. Βεβαιωθείτε ότι καμία από τις διαφημιστικές εκστρατείες που προβάλλετε [...]