Στους πελάτες μας παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα συντήρησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
 • Πακέτο χώρου φιλοξενίας με πιστοποιητικό SSL
 • Κατοχύρωση / Ανανέωση 1 domain (.gr ή .com)
 • Προσθήκες / αλλαγές περιεχομένου
 • Επίλυση θεμάτων ασφαλείας
 • Τακτικές ενημερώσεις & αναβαθμίσεις του συστήματος
 • Δημιουργία backup

Basic

100/ χρόνο
 • Managed Χώρος Φιλοξενίας 1000MB
 • Bandwidth 10000MB
 • Κατοχύρωση / Ανανέωση 1 domain (.gr ή .com)
 • Πιστοποιητικό SSL
 • Web Mail
 • cPanel
 • Επίλυση θεμάτων ασφαλείας
 • Τακτικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του συστήματος
 • Αυτόματα backup
 • Έως 2 προσθήκες ή αλλαγές περιεχομένου το μήνα (1 ώρα)

Business

200/ χρόνο
 • Managed Χώρος Φιλοξενίας 2000MB
 • Bandwidth 10000MB
 • Κατοχύρωση / Ανανέωση 1 domain (.gr ή .com)
 • Πιστοποιητικό SSL
 • Web Mail
 • cPanel
 • Επίλυση θεμάτων ασφαλείας
 • Τακτικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του συστήματος
 • Αυτόματα backup
 • Έως 5 προσθήκες ή αλλαγές περιεχομένου το μήνα (3 ώρες)
 • Έλεγχο και βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων
 • Διόρθωση broken link

Business Plus

250/ χρόνο
 • Managed Χώρος Φιλοξενίας 5000MB
 • Bandwidth 25000MB
 • Κατοχύρωση / Ανανέωση 1 domain (.gr ή .com)
 • Πιστοποιητικό SSL
 • Web Mail
 • cPanel
 • Επίλυση θεμάτων ασφαλείας
 • Τακτικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του συστήματος
 • Αυτόματα backup
 • Έως 5 προσθήκες ή αλλαγές περιεχομένου το μήνα (3 ώρες)
 • Έλεγχο και βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων
 • Διόρθωση broken link
 • Διαγραφή ανεπιθύμητων σχολίων

Σημείωση : Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ