Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) καλεί όλες τις ιστοσελίδες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – GDPR το αργότερο μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με το κείμενο που εξέδωσε η Αρχή με ειδικές συστάσεις συμμόρφωσης και καθοδήγησης, καθώς και πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.