Το ξενοδοχείο Αμαλία, από την Αμαλιάπολη Μαγνησίας μόλις απέκτησε μια όμορφη και λειτουργική μονοσέλιδη ιστοσελίδα που θα βοηθήσει στην προώθηση της επιχείρησης μέσω internet. Η ιστοσελίδα είναι κατασκευασμένη σε σύστημα WordPress.

Δείτε το site