Γεώργιος Κ. Μήτρου – Είδη θέρμανσης, υδραυλικά

Η επιχείρηση ΓΕΩΡΓΟΣ Κ. ΜΗΤΡΟΥ ιδρύθηκε στην πόλη του Βόλου το 2004 από τον Γεώργιο Μήτρου – Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό – με αρχικό αντικείμενο εργασίας την μελέτη και επίβλεψη ηλετρομηχανολογικών εγκαταστάσεων νεόδμητων κτιρίων, υφιστάμενων κτιρίων που έχρηζαν ανακαίνιση και βιομηχανικών εφαρμογών.

Δείτε το site