Τελευταίες αλλαγές από το Facebook για την διαδικασία συγχώνευσης (2020): https://www.facebook.com/help/249601088403018

ΑΡΧΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • Να είστε διαχειριστές και στις 2 Σελίδες.
 • Οι 2 Σελίδες αφορούν στο ίδιο αντικείμενο.
 • Έχουν το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.
 • Αν έχουν τοποθεσία (διεύθυνση) πρέπει να έχουν την ίδια.
 • Βεβαιωθείτε ότι καμία από τις διαφημιστικές εκστρατείες που προβάλλετε δεν οδηγεί στη Σελίδα που θα διαγραφεί.
 • Σας προτείνουμε να συγχωνεύσετε την Σελίδα με τα λιγότερα Likes σε αυτή με τα περισσότερα.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

Θα συγχωνευτούν όλα τα Likes και τα Check-in αλλά οι δημοσιεύσεις, οι φωτογραφίες, οι κριτικές, οι βαθμολογήσεις και το όνομα χρήστη της Σελίδας που θα συγχωνεύσετε θα χαθεί!

Η Σελίδα που δεν θέλετε να διατηρήσετε θα διαγραφεί από το Facebook. Η συγχώνευση είναι μη αναστρέψιμη διαδικασία. Η συγχώνευση Σελίδων δεν μπορεί να αναιρεθεί αφού ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει η διπλότυπη Σελίδα θα ενημερωθούν για τη συγχώνευση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί μερικές μέρες για να ολοκληρωθεί.

ΒΗΜΑΤΑ

 1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση facebook.com/pages/merge.
  Αν οι Σελίδες σας είναι στο Business Manager, μπορείτε να τις συγχωνεύσετε από τη διεύθυνση business.facebook.com/pages/merge
 2. Επιλέξτε δύο Σελίδες που θέλετε να συγχωνεύσετε (γράφοντας το όνομα των σελίδων στα αντίστοιχα πεδία) και πατήστε Συνέχεια.
 3. Πατήστε Αίτημα συγχώνευσης.

Αν δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε τις Σελίδες

Αν δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε τις Σελίδες, αυτό σημαίνει ότι οι Σελίδες σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συγχώνευσης. Αν βλέπετε την επιλογή συγχώνευσης Σελίδων, τότε το Facebook θα εξετάσει το αίτημά σας.